Diagnosis and pathology of endocrine diseases.

Media
G. Mendelsohn
G. Hennemann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:906

Diagnosis and pathology of endocrine diseases. Onder redactie van G.Mendelsohn. 734 bl., fig., tabellen. Lippincott, Philadelphia 1988. Prijs: geb. £ 65,-.

De opzet van het boek is, zoals de redacteur in zijn voorwoord aangeeft, de verschillende disciplines die bij de endocrinologie betrokken zijn, zoals de kliniek, de radiologie, het klinische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties