Diagnose 'carpaletunnelsyndroom' door echografie van de pols

Onderzoek
W. Hart
I.M.N. de Pree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:386

Swen et al. vergeleken de diagnostische waarde van echografie met die van zenuwgeleidingsonderzoek bij patiënten bij wie het carpaletunnelsyndroom werd vermoed. Zij onderzochten 63 patiënten met de klinische symptomen van het carpaletunnelsyndroom en 20 controlepatiënten (met pijn in alleen de rechter schouder, zonder reumatische ziekte). Met echografie werd de zwelling…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties