Diagnose in beeld (85). Een man met ileus en een navelknobbeltje

Wat is de diagnose?
J.P.J.G.M. de Zoete
C.H.C. Dejong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:760
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 77-jarige man werd met ileusklachten opgenomen. Hij had sinds ruim een week geen ontlasting meer gehad. Een buikoverzichtsfoto liet het beeld zien van een gecombineerde dunne- en dikkedarmileus. Ondanks conservatieve therapie via een maagsonde en klysma's verslechterde de toestand; patiënt werd hypotensief en in toenemende mate suf. De in consult geroepen chirurg merkte op dat bij patiënt een tumor in de navel aanwezig was. Verder had patiënt duidelijke tekenen van peritoneale prikkeling die zouden kunnen passen bij een perforatie van een hol orgaan. De tumor in de navel werd door de chirurg geïnterpreteerd als ‘Sister Mary Joseph's nodule’ (figuur), een cutane umbilicale metastase van meestal een primair intra-abdominaal adenocarcinoom. De waarschijnlijkheidsdiagnose luidde: ‘obstruerend coloncarcinoom met perforatie’. Bij laparotomie bleek dat er een grote hoeveelheid ontlasting vrij in de buik aanwezig was; er was een dunne- en dikkedarmileus met perforatie op ongeveer 50 cm vóór de ileocoecale overgang. Bij verdere inspectie werd een grote tumor aangetroffen in het colon ter hoogte van de flexura coli sinistra, doorgegroeid in het retroperitoneum. Er waren multipele kleine metastasen in de lever en er was uitgebreide metastasering in het omentum en het peritoneum. Er werd een kleine dunnedarmresectie uitgevoerd en er werd een dubbelloops transversostoma aangelegd. Patiënt werd, terwijl hij werd beademd, overgebracht naar de verkoeverkamer; detubatie lukte niet in verband met verslechtering ten gevolge van toenemende sepsis en 24 uur na de operatie overleed hij. Pathologisch onderzoek van de tumor in de navel liet het beeld zien van een metastase van een adenocarcinoom van het colon.

Diagnose

Sister Mary Joseph's nodule.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

J.P.J.G.M.de Zoete, assistent-geneeskundige; dr.C.H.C.Dejong, chirurg.

Contact J.P.J.G.M.de Zoete (jpdzoete@knmg.nl)

Ook interessant

Reacties