Diagnose in beeld (21)

Wat is de diagnose?
J.L.G. Blaauwgeers
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:130
Abstract

Casus

Een 80-jarige vrouw, bekend wegens diabetes mellitus type 2, hypertensie en een eerder myocardinfarct, werd opgenomen in verband met vrij acuut ontstane buikpijn. Bij lichamelijk onderzoek werden aanwijzingen gevonden voor een acute buik met peritoneale prikkeling. Bij laparotomie bleek een dunnedarmlis necrotisch (figuur). Er volgde een resectie van het avitale deel van de dunne darm. Na deze ingreep leek patiënte aanvankelijk te herstellen. Enkele dagen na de operatie overleed zij echter onder het klinische beeld van een sepsis en opnieuw een acute buik.

Microscopisch onderzoek van het gereseceerde darmdeel toonde ischemische wandveranderingen met oedeem van de submucosa…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Pathologie, Postbus 95.500, 1090 HM Amsterdam.

J.L.G.Blaauwgeers, patholoog.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.W.Hart, internist.

Contact J.L.G.Blaauwgeers (j.l.g.blaauwgeers@olvg.nl)

Ook interessant

Reacties