Diagnose in beeld (14)

Wat is de diagnose?
F.J.A. Beek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2349
Abstract

Casus

Bij een zwangere vrouw werd wegens polyhydramnie antenataal herhaalde malen echografie verricht, waarbij bij de foetus steeds gedilateerde darmlissen werden gezien. Het kind, een meisje, werd vlot aterm geboren. De Apgar-score na 5 en 10 min was 9 en 10. Het kind dronk goed, maar spuugde veel gallige maaginhoud. Er was geen ontlasting van meconium. Patiëntje kreeg binnen een dag een pijnlijke, bolle buik, waarover geen peristaltiek hoorbaar was. Er werd een buikoverzichtsfoto gemaakt (figuur). Hierop werden uitgezette darmlissen gezien met een sterk verwijde lis in de rechter buikhelft. Distaal werd geen gas gezien. Het beeld paste…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum/Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderradiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.F.J.A.Beek, radioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties