Diagnose in beeld (116). Een man met acuut exantheem

Wat is de diagnose?
W.E.J.J. Hanselaar
J. Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2294
Abstract

Casus

Een voorheen gezonde 19-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende Hulp gezien in verband met een gegeneraliseerd exantheem (figuur a). Dit was binnen een dag ontstaan. Patiënt werd wegens keelpijn en koorts sinds een week met amoxicilline behandeld. In zijn hals waren gezwollen lymfklieren palpabel. De bloedbezinking was 10 mm in het eerste uur, het aantal leukocyten bedroeg 24,5 × 109/l. In de uitstrijk van het perifere bloed werd een beeld met veel atypische lymfocyten gezien, passend bij een virale infectie (figuur b), en de serumactiviteit van de leverenzymen was licht verhoogd. Huidreacties…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, locatie Sint Lucas, afd. Interne Geneeskunde, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

W.E.J.J.Hanselaar, assistent-geneeskundige; dr.J.Veenstra, internist-infectioloog.

Contact dr.J.Veenstra (j.veenstra@slaz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties