Diagnose in beeld (116). Een man met acuut exantheem

Wat is de diagnose?
W.E.J.J. Hanselaar
J. Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2294
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een voorheen gezonde 19-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende Hulp gezien in verband met een gegeneraliseerd exantheem (figuur a). Dit was binnen een dag ontstaan. Patiënt werd wegens keelpijn en koorts sinds een week met amoxicilline behandeld. In zijn hals waren gezwollen lymfklieren palpabel. De bloedbezinking was 10 mm in het eerste uur, het aantal leukocyten bedroeg 24,5 × 109/l. In de uitstrijk van het perifere bloed werd een beeld met veel atypische lymfocyten gezien, passend bij een virale infectie (figuur b), en de serumactiviteit van de leverenzymen was licht verhoogd. Huidreacties na het gebruik van antibiotica komen frequent voor bij patiënten met een acute Epstein-Barr-virusinfectie (ziekte van Pfeiffer, ook wel mononucleosis infectiosa), een acute cytomegalovirusinfectie of een HIV-infectie. De ontstaanswijze van deze huidreacties is onbekend, maar lijkt niet te berusten op overgevoeligheid voor antibiotica. Bij onze patiënt werd de behandeling met antibiotica gestaakt en na een week was het exantheem geheel verdwenen. Serologisch onderzoek bevestigde later de klinische diagnose ‘ziekte van Pfeiffer’.

Diagnose

Ziekte van Pfeiffer.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, locatie Sint Lucas, afd. Interne Geneeskunde, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

W.E.J.J.Hanselaar, assistent-geneeskundige; dr.J.Veenstra, internist-infectioloog.

Contact dr.J.Veenstra (j.veenstra@slaz.nl)

Ook interessant

Reacties