Diafragmapacemaker: alternatief voor chronische beademing
Open

Nieuwe technieken
28-01-2013
Anda Hazenberg, Sijbrand S. Hofker, J.G. (Hans) van der Aa, Jellie A. Nieuwenhuis, Huib A.M. Kerstjens en Peter J. Wijkstra

Op dit moment worden ruim 2200 patiënten in Nederland chronisch beademd. Chronische beademing verloopt bij de meeste patiënten zonder complicaties en leidt tot een betere overleving. Toch zijn er ook nadelen, zoals huidirritatie, lekkage van lucht en claustrofobie bij gebruik van een beademingsmasker, en toename van de sputumproductie bij tracheostomale beademing. Het stimuleren van het diafragma met een externe pacemaker lijkt een aantrekkelijk alternatief, omdat het chronische beademing via een masker of tracheostoma geheel of gedeeltelijk kan vervangen. Op dit moment komen patiënten met een dwarslaesie of met het congenitale centrale hypoventilatiesyndroom die chronisch respiratoir insufficiënt zijn in aanmerking voor een diafragmapacemaker. Het is onze ervaring dat patiënten na een succesvolle procedure niet meer volledig afhankelijk zijn van een beademingsapparaat of het gebruik hiervan zelfs kunnen stoppen. In Nederland wordt de techniek alleen uitgevoerd in het UMC Groningen.