Diabetic nephropathy.

Media
E.A. Friedman
C.M. Peterson
J.H.M. Berden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2372

Diabetic nephropathy. Strategy for therapy. Onder redactie van E.A.Friedman en C.M.Peterson. (Developments in nephrology.) 254 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1986. Prijs: geb. ƒ 196,-.

Deze monografie bevat na enkele inleidende hoofdstukken over algemene aspecten van diabetes mellitus (epidemiologie, orale antidiabetica, insuline, insulinepompjes en monitoring) bijdragen over de verschillende therapeutische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties