Diabeteseducatie: streven naar gedragsverandering

Klinische praktijk
K.J. Jager
J.K. Radder
H.M. van der Ploeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2322-6

Diabeteseducatie heeft tot doel de patiënt te informeren, te instrueren en te motiveren tot actieve participatie in de behandeling van zijn ziekte. De laatste jaren wordt diabeteseducatie steeds meer gezien als een onderdeel van de behandeling van diabetes mellitus. Door te streven naar (bijna) normoglykemie probeert de arts het aantal complicaties op de lange termijn te beperken en zo mogelijk te voorkómen. Dit is van belang omdat deze complicaties de levensverwachting en mogelijk ook de kwaliteit van leven van de patiënten in negatieve zin beïnvloeden. Het aantal patiënten met diabetes mellitus in Nederland wordt geschat op 330.000. Ongeveer 80.000 van hen hebben van insuline afhankelijke diabetes mellitus (type I); bij ca. 250.000 patiënten gaat het om niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus (type II). De geschatte kosten voor de maatschappij bedragen in totaal 800 à 900 miljoen gulden per jaar.1 Door het voorkómen van complicaties zou men de kosten…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie en Stofwisselingsziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.K.J.Jager; dr.J.K.Radder, internist.

Rijksuniversiteit, faculteit der Geneeskunde, sectie Medische Psychologie, Leiden.

Prof.dr.H.M.van der Ploeg, psycholoog.

Contact K.J.Jager

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties