Behandeling met docetaxel toch mogelijk gemaakt

Desensitisatie om overgevoeligheid te omzeilen

Klinische praktijk
Jorien Luiting
Jan G.R. de Monchy
T.J.N. (Jeroen) Hiltermann
J.N.G. (Hanneke) Oude Elberink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2980
Abstract

Dames en Heren,

Overgevoeligheidsreacties op chemotherapie zijn frequent geziene bijwerkingen. Dergelijke reacties kunnen variëren van milde overgevoeligheid in de vorm van opvliegingen (‘flushing’) en jeuk, tot ernstige levensbedreigende anafylaxie met soms een fatale afloop.1-3 Bij 5-45% van de met cytostatica behandelde patiënten wordt enige mate van overgevoeligheid vastgesteld.2

Een overgevoeligheidsreactie wordt gedefinieerd als een onverwachte bijwerking op een medicament, met klachten lijkend op een allergische reactie, bij een dosis die normaal gesproken getolereerd wordt. Overgevoeligheidsreacties zijn niet gerelateerd aan de farmacologische werking van het middel en kunnen bij alle cytostatica optreden. Zowel acute allergische (IgE-gemedieerde) reacties als niet-allergische, anafylactoïde reacties kunnen ten grondslag liggen aan deze overgevoeligheidsreacties. Hoewel het onderliggend mechanisme verschilt, komen de symptomen overeen. Bij type I-allergische reacties zullen symptomen pas optreden bij herhaalde blootstelling aan het allergeen, doordat sensibilisatie plaats moet vinden. Het bijpassende, specifieke IgE kan worden aangetoond door middel van huidtesten of specifiek…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Groningen.

Afd. Longgeneeskunde: drs. J. Luiting, arts-assistent longgeneeskunde; dr. T.J.N. Hiltermann, longarts.

Afd. Allergologie.: prof.dr. J.G.R. de Monchy en dr. J.N.G. Oude Elberink, allergologen.

Contact Dr. J.N.G. Oude Elberink (j.n.g.oude.elberink@int.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 februari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties