Dermatoscopie: een aanwinst voor de klinische beoordeling van gepigmenteerde afwijkingen
Open

Stand van zaken
26-08-2002
W. Bergman

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Huidziekten, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
Mw.dr.W.Bergman, huidarts (w.bergman@lumc.nl).