Dermatoscopie: een aanwinst voor de klinische beoordeling van gepigmenteerde afwijkingen
Open

Stand van zaken
26-08-2002
W. Bergman
Aanvaard op 17-05-2002.
Gepubliceerd op 26-08-2002.
In print verschenen in week 34 2002.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1574-8