Dendritische cellen als koerier voor het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)

Opinie
J.C.C. Borleffs
C.A.B. Boucher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:786-8
Abstract

Onlangs publiceerden onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen de resultaten van onderzoek over de wijze waarop het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1) in het lichaam zijn weg vindt naar zijn belangrijkste doelwitcellen, de CD4+-T-lymfocyten. Die resultaten waren dermate belangrijk dat daar ook in de publieksmedia ruimschoots aandacht aan is geschonken. Nog voordat Cell, waarin de 2 publicaties zijn verschenen,12 bij de lezer op de deurmat lag, berichtte NRC Handelsblad op 3 maart 2000 over deze nieuw ontdekte transportroute. Een week later besteedden ook The Lancet en Science aandacht aan deze nieuwe bevindingen.34 Wat is nu zo belangrijk aan dit onderzoek en waarom spreekt men van een nieuwe fase in het begrip van de pathogenese van de HIV-1-infectie? In dit artikel beschrijven wij eerst kort de resultaten van het onderzoek van Geijtenbeek et al. en plaatsen wij vervolgens hun resultaten…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, huispost Fo2.126, 3508 GA Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten & Aids: dr.J.C.C. Borleffs, internist.

Eijkman-Winkler Instituut voor Medische Microbiologie, afd. Klinische Virologie: dr.C.A.B.Boucher, arts-viroloog.

Contact dr.J.C.C.Borleffs (j.c.c.borleffs@digd.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties