Dementie: voordelen gezond gedrag te weinig bekend

Frank J. Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4916

Nederlanders zijn zich er onvoldoende van bewust dat leefstijlverandering hun risico op dementie kan verlagen. Vooral onder ouderen en laagopgeleiden is extra aandacht voor de potentiële voordelen van gezond gedrag nodig om het dementierisico te reduceren, zo concluderen Joyce Vrijsen en collegae van het UMCG recent in BMC Public Health

Diagnose ‘dementie’ verhoogt risico op suïcidepoging

Gerelateerde artikelen

Reacties