Dementerenden traceerbaar met GPS

Dementerenden traceerbaar met GPS
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1045

Door patiënten met een vroeg stadium van dementie te voorzien van een locatiezendertje kunnen ze hun bewegingsvrijheid vergroten, omdat hun naasten hen makkelijk kunnen terugvinden wanneer ze zijn verdwaald. Onderzoekers van het Trimbos instituut concluderen dan ook dat het nut van GPS-systemen bij beginnende dementie nader moet worden onderzocht (…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties