De ziektelast van diabetes mellitus type 2 in Nederland: incidentie, prevalentie en sterfte

Klinische praktijk
C.A. Baan
E.J.M. Feskens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1681-5
Abstract

Samenvatting

- De prevalentie, sterfte en incidentie van diabetes mellitus type 2 in Nederland werd geschat met statistische en modelmatige technieken, die gegevens uit verschillende bronnen combineren.

- De prevalentie van diabetes in Nederland in de leeftijdgroep 30-74 jaar bedraagt 2,7-3,2. Per leeftijdsjaar neemt de prevalentie toe met 7 voor mannen en bijna 8 voor vrouwen. Deze stijging in prevalentie met de leeftijd resulteert in een toename van de diabetesprevalentie met 36 tussen 1993 en 2010.

- Van de totale sterfte onder diabetespatiënten vindt 12 plaats bij mannen en 18 bij vrouwen; in respectievelijk 2,5 en 5 van de gevallen is diabetes de doodsoorzaak. Indien de oversterfte van diabetes zou worden geëlimineerd, zou de levensverwachting van mannen met diabetes op de leeftijd van 45 jaar toenemen met 4,7 jaar en van vrouwen met 6,3 jaar.

- De diabetesincidentie neemt toe met de leeftijd: van 8 per 10.000 mannen per jaar (7 voor vrouwen) in de leeftijd 40-44 jaar tot 80 per 10.000 mannen per jaar (86 voor vrouwen) in de leeftijd 75-79 jaar.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

RIVM, Centrum voor Chronische Ziekten Epidemiologie, Bilthoven.

Mw.dr.ir.E.J.M.Feskens, epidemioloog.

Contact Mw.dr.C.A.Baan, epidemioloog (caroline.baan@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties