De ziekte van Hodgkin; een regionaal, retrospectief onderzoek

Onderzoek
F.L.G. Erdkamp
Th.J. Wijlhuizen
F.E. van Dam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1801-6
Abstract

Samenvatting

In 1985 werd een retrospectief onderzoek verricht bij 182 patiënten bij wie in de periode 1972-1983 de ziekte van Hodgkin was vastgesteld en die daarvoor werden behandeld (in Noord-Limburg en de zuidoost-regio van Noord-Brabant). De stadiëring was niet uitgevoerd volgens een protocol. Bij 114 patiënten werd diagnostische laparotomie verricht, 100 patiënten ondergingen tevens splenectomie, hetgeen in 25 (28114) leidde tot wijziging van het veronderstelde stadium. De behandeling geschiedde niet volgens protocol en bestond uit radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van beide.

De 5- en de 10-jaarsoverlevingskansen bedroegen resp. 72,5 en 55, met ziektevrije 5- en 10-jaarsoverlevingskansen van resp. 65 en 53. Van de 182 patiënten overleden er 63, van wie 44 aan de gevolgen van de ziekte van Hodgkin. Bij 11 patiënten ontwikkelde zich een secundaire maligniteit. De leeftijd, het klinische stadium en het histologische type bleken van belang voor de overlevingskansen. De patiëntengroep en de behandelingsresultaten komen goed overeen met die in andere studies.

Auteursinformatie

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.W.P.M.Breed, internist; F.L.G.Erdkamp, assistent-geneeskundige.

Afd. Radiotherapie: M.A.Crommelin, radiotherapeut.

St. Claraziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Th.J.Wijlhuizen, assistent-geneeskundige.

Diaconessenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Eindhoven.

Dr.L.J.Bosch, internist.

St. Josephziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Eindhoven.

Dr.F.E.van Dam, internist.

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven.

Dr.J.de Koning, kinderarts.

Samenwerkings Orgaan Oncologie Ziekenhuizen, Eindhoven.

M.Th.C.I.J.Verhagen-Teulings.

Contact F.L.G.Erdkamp

Verantwoording

Namens de Haemato-Oncologische Werkgroep van het Samenwerkings Orgaan Oncologie Ziekenhuizen: Catharinaziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties