Primaire bijnierschorsinsufficiëntie bij volwassenen

De ziekte van Addison

Klinische praktijk
Maaike Krikke
Marije ten Wolde
Natalie Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6078
Abstract

Dames en Heren,

Bijnierschorinsufficiëntie is zeldzaam, maar levensbedreigend als het ziektebeeld niet tijdig herkend en behandeld wordt. Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen illustreren wij in dit artikel de diversiteit en algemeenheid van de klachten waarmee patiënten zich kunnen presenteren. Het gevaar van dergelijke algemene klachten is dat het ziektebeeld niet meteen herkend wordt.

Patiënt A, een 37-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, werd door de huisarts ingestuurd naar de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in verband met syncope na klachten van duizeligheid die al een week bestonden. Hij voelde zich koortsig, kreeg last van obstipatie en had gebraakt. In de 2 maanden daarvoor was hij 12 kg afgevallen. De eetlust en voedselinname waren matig.

Bij binnenkomst zagen wij een grauwe, magere man met een bloeddruk van 97/69 mmHg, een polsfrequentie van 110 slagen/min en een temperatuur van 36,9 ºC. De uitslagen van het bloedonderzoek toonden een nierinsufficiëntie, een lichte…

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Almere.

Drs. M. Krikke, arts-assistent interne geneeskunde; drs. N. Smit, internist-endocrinoloog; dr. M. ten Wolde, internist.

Contact drs. (m.krikke@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Maaike Krikke ICMJE-formulier
Marije ten Wolde ICMJE-formulier
Natalie Smit ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties