De weg naar een gezond bestel; het advies van de Commissie Dekker
Open

Humaniora
01-07-1987
H.D.C. Roscam Abbing
Aanvaard op 04-06-1987.
Gepubliceerd op 01-07-1987.
In print verschenen in week 26 1987.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1136-40