De waarde van een in tijd gelimiteerde behandeling op de IC

Opinie
Bernard G. Fikkers
Eva E. Vink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6089
Abstract

Patiëntenselectie voorafgaand aan opname op een afdeling Intensive Care (IC) is door de covid-pandemie een veelbesproken en controversieel onderwerp geworden. Met de recente dreiging van een code zwart wordt – veel meer dan voorheen –in de eerste lijn al nagedacht over het toepassen van ‘advance care planning’ en rechtvaardige triage. Maar er is nog een andere manier om in te spelen op de schaarste aan IC-bedden.

Er is een mogelijkheid om efficiënt om te gaan met schaarse IC-bedden, maar die heeft vooralsnog minder aandacht gekregen. Hierbij gaat het om het voorkómen van een lange, vergeefse IC-behandeling, waarbij een patiënt na vele weken alsnog overlijdt op of kort na ontslag van de IC. In dat licht is de recent gepubliceerde studie in de JAMA Internal Medicine belangwekkend.1 Elders in het NTvG staat een beknopte weergave van de resultaten.2 De auteurs hebben in een voor-na-onderzoek bij ernstige zieke patiënten met significante comorbiditeit onderzocht of het toepassen van een zogenoemde ‘time-limited trial’ (TLT), een benadering waarbij de behandelduur gelimiteerd is, resulteert in een kortere opnameduur zonder toename van mortaliteit.

Hoe werkt een time-limited trial?

Onder de naam ‘ICU-test’ werd in 2005 het principe van een tijdelijke IC-behandeling beschreven.3 De term TLT werd 10 jaar geleden geïntroduceerd;4 de methode werd nader beschreven in een recente review…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen: dr. B.G. Fikkers, intensivist. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde/Nefrologie, Utrecht: dr. E.E. Vink, internist-nefroloog in opleiding.

Contact B. Fikkers (bernard.fikkers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bernard G. Fikkers ICMJE-formulier
Eva E. Vink ICMJE-formulier
Tijdsbeperkende benadering reduceert onnodige IC-zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties