De vroegere testisligging van jongens bij wie orchidopexie was verricht wegens niet-ingedaalde testis in het Medisch Centrum Alkmaar (1986-1999)

Onderzoek
W.W.M. Hack
L.M. van der Voort-Doedens
M.E. de Kok
R.W. Meijer
S.D. Bos
J.M. Hobbelt-Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:563-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de vroegere testisligging van jongens bij wie orchidopexie was verricht wegens niet-ingedaalde testis.

Opzet

Retrospectief, descriptief.

Methode

Voor alle 0-18-jarige jongens bij wie orchidopexie was verricht in het Medisch Centrum Alkmaar in de periode 1986-1999 werden in het medisch dossier nagegaan: de orchidopexie-indicatie, de datum van de ingreep, de zijde (enkel- of dubbelzijdig) en de bevindingen bij operatie. Ook werd gekeken of de vroegere testikelligging bekend was op het moment van de indicatiestelling. Van elke jongen bij wie orchidopexie was verricht wegens niet-ingedaalde testis werd bij de betreffende instelling voor jeugdgezondheidszorg de vroegere testikelligging tot aan de datum van de ingreep nagegaan.

Resultaten

Bij 851 jongens was orchidopexie verricht en waren de medische gegevens aanwezig. Bij 717 van hen was de ingreep verricht wegens niet-ingedaalde testes. Van 565 van hen kon de vroegere testisligging achterhaald worden. Gerekend per testikel waren bij hen 707 orchidopexieën verricht (142 beiderzijds, 205 links-, 218 rechtszijdig). Van deze 707 geopereerde testikels was bij 572 (80,9) tenminste 1 maal een scrotale ligging vastgesteld, bij 493 (69,7) tenminste 2 maal en bij 419 (59,3) tenminste 3 maal; 135 (19,1) testes hadden nooit scrotaal gelegen. De meeste niet-ingedaalde testikels waren op 3-jarige leeftijd geopereerd; de meeste wel-ingedaalde testikels op 10,5-jarige leeftijd. Bij 344 van de 707 (48,7) geopereerde testes was op het moment van de ingreep de vroegere ligging van de testis bekend in het ziekenhuisdossier, bij 96 (13,6) was de vermelding onduidelijk en bij 267 (37,8) was dit gegeven niet vermeld. Bij 8 (1,4) jongens was bij verwijzing gebruikgemaakt van de testisregistratie na de geboorte (‘het ballenkaartje’).

Conclusie

80,9 van de orchidopexieën vond plaats bij testes die normaal ingedaald waren geweest. Vermoedelijk betrof het niet alleen retractiele, maar vooral ook verworven niet-scrotale testes. Bij 51,3 van de ingrepen was op het moment van de ingreep de vroegere ligging volgens het ziekenhuisdossier niet bekend.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

Afd. Kindergeneeskunde: dr.W.W.M.Hack, kinderarts; mw.L.M.van der Voort-Doedens, onderzoeksverpleegkundige.

Afd. Chirurgie: R.W.Meijer, chirurg.

Afd. Urologie: dr.S.D.Bos, uroloog.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noordkennemerland, Alkmaar.

Afd. Jeugdgezondheidszorg: mw.M.E.de Kok, epidemioloog.

Afd. Algemene Gezondheidszorg: mw.J.M.Hobbelt-Stoker, arts.

Contact dr.W.W.M.Hack

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties