De voorwaarden voor invoering en financiering van nieuwe technieken

Opinie
F.F.H. Rutten
E.W.M. Grijseels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2229-32
Abstract

Samenvatting

Nieuwe medische technieken zullen in de toekomst minder gemakkelijk worden geïntroduceerd en ingezet in onze gezondheidszorg dan in het verleden. De druk om de gezondheidszorguitgaven te beperken is toegenomen, mede als gevolg van Europese afspraken over adequate financiering van collectieve uitgaven. Dit zal de initiatoren en de producenten van nieuwe technieken kritischer maken ten opzichte van technieken-in-ontwikkeling en hen ertoe brengen vooral technieken met een relatief gunstig kosteneffectiviteitsprofiel te introduceren. Of de nieuwe technieken op grote schaal zullen worden ingezet, zal in toenemende mate afhangen van de partijen op regionaal niveau en van de zorgverleners in de praktijk, die een steeds belangrijker rol zullen krijgen bij de verdeling van middelen in de gezondheidszorg. Daar staat tegenover dat zij steeds meer verantwoording zullen moeten afleggen over hun allocatiebeslissingen, waarbij met name het begrip ‘doelmatigheid’ voorop komt te staan.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Institute for Medical Technology Assessment, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.F.F.H.Rutten, econoom; mw.dr.E.W.M.Grijseels, huisarts.

Contact prof.dr.F.F.H.Rutten (f.rutten@bmg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties