De vijfde, maar niet de vierde Korotkoff-toon, is goed reproduceerbaar bij zwangeren

Onderzoek
I.M. Evers
K.A.M.I. van der Pant
J.A.M. van der Post
G.A. van Montfrans
G.H.A. Visser
H.W. Bruinse
A. Franx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:201-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de waarneembaarheid en de reproduceerbaarheid van de eerste (K1), de vierde (K4) en de vijfde (K5) Korotkoff-toon bij zwangere vrouwen.

Opzet

Transversaal.

Methoden

De gegevens die verkregen waren in een onderzoek waarin bloeddrukmetingen met een automatische ambulante bloeddrukmonitor werden vergeleken met kwikbloeddrukmetingen, werden opnieuw geanalyseerd. Bij 77 zwangere vrouwen van de afdeling Obstetrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht werden door 2 getrainde waarnemers 231 simultane bloeddrukmetingen (3 metingen bij iedere vrouw) uitgevoerd met een geijkte standaardkwikbloeddrukmeter en een dubbelstethoscoop. Berekend werden de percentages voor alle metingen en patiënten waarbij door beide, één of geen van de waarnemers K1, K4 en K5 waren gehoord. Tevens werden de percentages berekend van de metingen waarbij overeenstemming ≤ 5 mmHg bestond tussen beide waarnemers voor K1, K4 en K5, alsmede de kappa's (κ) voor deze overeenstemming.

Resultaten

Beide waarnemers hoorden K1, K4 en K5 bij respectievelijk 98, 24 en 98 van alle metingen. Bij 46 van de metingen en bij 23 van de vrouwen hoorden geen van beide waarnemers K4. Wanneer beide waarnemers de betreffende Korotkoff-toon hoorden, was er overeenstemming ≤ 5 mmHg voor 98 (κ: 0,99), 69 (κ: 0,42) en 96 (κ: 0,99) van de metingen voor respectievelijk K1, K4 en K5.

Conclusie

De vierde Korotkoff-toon kan niet nauwkeurig waargenomen en gereproduceerd worden bij een aanzienlijk deel der zwangere vrouwen en is daarom niet geschikt als diastolisch eindpunt tijdens de zwangerschap. De waarneembaarheid en de reproduceerbaarheid van K1 en K5 zijn daarentegen uitstekend bij zwangeren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, divisie Obstetrie, Neonatologie en Gynaecologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.I.M.Evers, assistent-geneeskundige; mw.K.A.M.I.van der Pant, student medicijnen; prof.dr.G.H.A.Visser, dr.H.W.Bruinse en dr.A. Franx, gynaecologen.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: dr.J.A.M.van der Post, gynaecoloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.G.A.van Montfrans, internist.

Contact dr.A.Franx

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties