Hoge moedersterfte door pre-eclampsie en het HELLP-syndroom
Open

Commentaar
28-01-2009
Louis L.H. Peeters

Wanneer de moedersterfte in Nederland wordt vergeleken met die in het Verenigd Koninkrijk, valt op dat er in ons land veel moeders sterven ten gevolge van hypertensieve complicaties van de zwangerschap, namelijk pre-eclampsie en het ‘haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count’(HELLP)-syndroom.1 De bijdrage van deze complicaties aan de moedersterfte was in de jaren 1993-2002 50% hoger dan in het decennium daarvoor: een toename van 2,7 naar 4,0 per 100.000 geboorten.1,2 Deze oorzaak van moedersterfte komt daarmee in Nederland 6 maal zo vaak voor als in het Verenigd Koninkrijk (0,7/100.000 geboorten).3 Het is verontrustend dat in 26 van de 27 zorgvuldig geanalyseerde gevallen in Nederland tekenen van suboptimale zorg werden gevonden.1 Deze bevinding vraagt om een kritische analyse van ons huidige beleid bij hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.

Veranderde zwangerschapscontroles

In de afgelopen 25 jaar is de ...