De tweede mening en het wérkelijk geneeskundig consult

Opinie
R.S.G. Holdrinet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1436-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1433.

In dit nummer wordt opnieuw aandacht gevraagd voor ervaringen met een praktijk voor consulten van het type ‘tweede mening’.1 Dit keer betreft het de ervaringen van collega Coumou, die zich als algemeen arts in Amsterdam op dit soort consulten heeft toegelegd.

De auteur beschrijft aan de hand van 4 ziektegeschiedenissen haar ervaringen met een Second Opinion Praktijk, waarvan de opzet een aantal bijzondere kenmerken heeft. Eén daarvan is dat de auteur niet werkt vanuit een bepaalde specifieke medische deskundigheid, maar zich als algemeen arts heeft ontwikkeld tot tweedemeningconsulent. Een daarmee samenhangende bijzonderheid is dat zij bij haar advisering een zekere mate van neutrale afstandelijkheid nastreeft en als consulent niet primair uit is op het verkrijgen van een eigen standpunt of oordeel, maar zich meer richt op het ontwikkelen van een gedegen opvatting over het medisch probleem bij de patiënt zelf. Zij…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr.R.S.G.Holdrinet, internist-hematoloog, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (r.holdrinet@hemat.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties