De subsidietoewijzingen van de Nederlandse Hartstichting 1980-1985

Perspectief
J.L. Chaillet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1492-3

De Nederlandse Hartstichting (NHS) heeft in de afgelopen zes jaar ƒ  37.365.000,- subsidie gegeven aan 235 projecten. Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek kunnen bij de NHS aangevraagd worden. De Wetenschappelijke Adviesraad van de NHS beoordeelt deze aanvragen op diverse punten, zoals wetenschappelijke waarde, originaliteit, praktische uitvoerbaarheid en verhouding kostenbaten. Aan de hand van deze beoordeling worden de subsidies naar prioriteit toegewezen.

De toegekende subsidiebedragen voor individuele onderzoekingen liepen sterk uiteen, van ƒ 2.000,- tot bijna ƒ 600.000,- per jaar. Bepaalde andere projecten kregen echter nog meer, zoals het Consultatiebureauproject voor opsporing van hart- en vaatziekten, dat in één jaar een miljoen gulden kreeg. Daarbij zij nog aangetekend dat subsidies in het algemeen maximaal drie jaar worden toegekend. Buiten dit, thans te bespreken, bestek vallen de gelden besteed voor voorlichting aan het publiek door middel van brochures, organisatie van congressen, opleiding, studiereizen, studiebeurzen en gelden voor donaties aan proefschriften (160 promovendi ontvingen ieder ƒ 2.500,-)…

Auteursinformatie

Nederlandse Hartstichting, Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage.

Dr.J.L.Chaillet, cardioloog, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties