De step

Leonie Fassaert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1253

Leonie Fassaert is anios chirurgie in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hier is zij haar loopbaan als arts begonnen. Beter gezegd als anios, de positie onderaan de ladder. Zij schrijft er 4 weekboeken over (l.fassaert@antoniusziekenhuis.nl).

Ieder ziekenhuis heeft zo zijn eigenaardigheden en hulpmiddelen. Zo rijden in een ziekenhuis in Zuid-Nederland robots rond die patiënten maaltijden brengen, de dienbladen weer ophalen en op z’n tijd met een assistent op de rug rondjes rijden door de kelder.

In een ziekenhuis in het oosten van het land werd voorheen het oude gedeelte met het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis verbonden door een lange overdekte brug waar je met kleine fietsjes van de ene naar de andere kon fietsen. Officieel alleen voor medici en patiëntenvervoer, maar stiekem ook dé attractie onder studenten.

Zoiets hebben we hier ook. In ons…

De DNW

Ook interessant

Reacties

Ik stel voor om een aparte rubriek in het leven te roepen in het NTvG, genaamd "Het Doktersromannetje", en dat in de plaats van het Weekboek te zetten. Kunnen we in de volgende bijdrage wellicht vernemen hoe de auteur subtiel verleid wordt, of hard genomen wordt, nadat ze gezellig samen met de step zich naar het archief hebben begeven? 

Wat een ongelofelijke pulp. En wat een ongelofelijke blunder van de redactie om dit af te drukken...

Jan Bonte, neuroloog