De SEH

Leonie Fassaert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1254

Leonie Fassaert is anios chirurgie in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hier is zij haar loopbaan als arts begonnen. Beter gezegd als anios, de positie onderaan de ladder. Zij schrijft er 4 weekboeken over (l.fassaert@antoniusziekenhuis.nl).

Voordat ik tijdens mijn studie aan coschappen begon, was ik nog nooit op de SEH geweest en had ik er vooral een geromantiseerd ER-achtig idee van. Nu kan ik de SEH naast de afdeling Chirurgie bijna mijn ‘thuis’ noemen. Soms gaat het goed en stroomt tijdens mijn avonddienst of nachtdienst de SEH niet over en valt het prima te combineren met een ronde langs de IC en verkoever en het blussen van brandjes op de afdeling. Maar soms ontploft het, en als het ontploft dan ontploft het ook goed.

De wereld van de spoedeisende hulp blijft toch wat eigenaardig…

De DNW

Ook interessant

Reacties