De standaard 'Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
S. Thomas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1549-50
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1551 en 1568.

Vraag artsen of leken naar de oorzaak van plasklachten bij oudere mannen en het antwoord luidt vrijwel altijd: de prostaat. Het beeld van de kastanjegrote klier om de uitvoergang van de urineblaas die bij het ouder worden groter wordt en het afvoerkanaal langzamerhand dichtdrukt, staat daarbij centraal. Deze oude pathofysiologische ‘waarheid’ komt voort uit de ervaring dat bij katheterisatie bij acute urineretentie een duidelijke vernauwing in het prostaattraject wordt gevonden en dat ernstige retentieklachten goed te verhelpen zijn met operaties die ruimte scheppen in dit traject.

Voor de vele geringe mictieklachten die eveneens aan de prostaat worden toegeschreven vormen chirurgische interventies meestal geen oplossing vanwege de in die situatie onduidelijke verhouding van baten en lasten. Medicamenteuze benaderingen lijken hier aantrekkelijker. Langs die weg zijn de afgelopen decennia dan ook veel pogingen gedaan om tot beïnvloeding van de klachten te komen. Daarbij…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam.

Hr.prof.dr.S.Thomas, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties