De standaard 'Acne' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
J.A. Mazel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1254
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1255 en 1271.

Het samenstellen van een standaard over acne is een dankbare taak, omdat het gaat om een veelvoorkomende aandoening die meestal gemakkelijk te diagnosticeren en goed te behandelen is. In mei 2007 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de tweede herziening van de standaard ‘Acne’.1 In deze herziening wordt meer aandacht besteed aan de pathofysiologie en de etiologie van acne, maar de kracht ligt vooral in de actualisering van de therapie uit de standaard van 1999.

Acne komt vooral voor op jeugdige leeftijd en kan ontsierend zijn. Daarom is het goed dat de standaard wijst op de psychosociale problemen die ermee gepaard kunnen gaan.

De standaard geeft duidelijk aan van welke factoren bekend is dat zij van invloed kunnen zijn op acne en het ontstaan daarvan, zoals cosmetica en blootstelling aan een combinatie van vochtige warmte en zonlicht, en rekent…

Auteursinformatie

Contact Hr.dr.J.A.Mazel, huisarts in ruste, Prins Bernhardlaan 43, 7622 BE Borne (mazel020@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties