De rol van vaatendotheel bij essentiële hypertensie

Onderzoek
C. Stehouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:291
Download PDF

Er zijn aanwijzingen dat endotheelcellen, door produktie van factoren als ‘endothelium-derived relaxing factor’ (EDRF) en endotheline, de activiteit van gladde-spiercellen in de vaatwand kunnen beïnvloeden. Panza et al. onderzochten of de door acetylcholine (ACh) veroorzaakte, endotheel-afhankelijke vaatverwijding normaal aanwezig is bij patiënten met essentiële hypertensie (bloeddruk ? 14595 mmHg zonder bloeddrukverlagende middelen; n = 18; leeftijd 50,7 (SD 10) jaar; 8 vrouwen).1 Tijdens intra-arteriële infusie van ACh nam de bloeddoorstroming, plethysmografisch gemeten, van de onderarm bij de patiënten met hypertensie minder toe (van 3,39 naar 9,1 mlmin100 ml) dan bij controlepersonen met een normale bloeddruk (van 3,60 naar 20,0 mlmin100 ml; p

Na toediening van ACh produceert vaatendotheel een factor die vasodilatatie teweegbrengt door een effect op gladde-spiercellen in de vaatwand. Deze factor (EDRF) is waarschijnlijk identiek aan stikstofoxyde (NO). De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat de endotheel-afhankelijke vaatverwijding bij patiënten met essentiële hypertensie is verstoord, wellicht als gevolg van verminderde produktie van NO. Deze interpretatie wordt door twee recente waarnemingen ondersteund. Intraveneuze infusie van L-arginine (waaruit door endotheelcellen NO wordt gemaakt) veroorzaakte een acute daling van de bloeddruk bij patiënten met essentiële hypertensie,2 terwijl intra-arteriële toediening van N6-monomethyl-L-arginine, een competitieve remmer van het enzym dat NO vrijmaakt uit L-arginine, bij gezonde vrijwilligers de vaatweerstand doet stijgen.3

Literatuur
  1. Panza JA, Quyyumi AA, Brush JE, Epstein SE. Abnormalendothelium-dependent vascular relaxation in patients with essentialhypertension. N Engl J Med 1990; 323: 22-7.

  2. Nakaki T, Hishikawa K, Suzuki H, Saruta T, Kato R.L-arginine-induced hypotension. Lancet 1990; 336: 696.

  3. Vallance P, Collier J, Moncada S. Effects ofendothelium-derived nitric oxide on peripheral arteriolar tone in man. Lancet1989; ii: 997-1000.

Gerelateerde artikelen

Reacties