De resultaten van prenataal echoscopisch onderzoek bij de opsporing van specifieke kinderchirurgische afwijkingen

Onderzoek
H.A. Guldemeester
D. Tibboel
F.W.J. Hazebroek
A.P. Bos
J.W. Wladimiroff
J.C. Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:703-7
Abstract

Samenvatting

Bij 180 pasgeborenen, tussen januari 1986 en juli 1988 opgenomen met aangeboren anatomische afwijkingen op de afdeling Kinderheelkunde van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, werd retrospectief onderzocht of in het tweede of derde trimester van de zwangerschap echoscopie was verricht. Tevens werd de relatie tussen de prenatale en postnatale diagnose onderzocht. Bij 86 (48) van de 180 patiënten werd prenatale echoscopie verricht. Bij 41 van deze 86 werden tijdens het echoscopisch onderzoek geen afwijkingen opgemerkt. Bij 45 anderen werd tijdens het echoscopisch onderzoek wel een afwijking vastgesteld. De diagnose kwam bij 35 patiënten wel en bij 10 niet overeen met de na de geboorte gediagnostiseerde afwijking.

Het verrichten van routinematig prenataal echoscopisch onderzoek in het tweede of derde trimester van de zwangerschap om aangeboren anatomische afwijkingen op te sporen die behandeld moeten worden door de (algemeen) kinderchirurg, gaf dus weinig zekerheid over de gezondheidstoestand van de verwachte baby.

Voortgaande scholing van obstetrici is nodig; bij de geringste twijfel moet worden doorverwezen naar één van de academische centra voor specieel echoscopisch onderzoek, opdat in de toekomst een groter aantal aanstaande ouderparen op de juiste wijze kan worden voorgelicht over de toekomst van hun nog ongeboren kind.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderheelkunde, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Mw.H.A.Guldemeester, assistent-geneeskundige; dr.D.Tibboel en A.P.Bos, kinderartsen; dr.F.W.J.Hazebroek en prof.dr.J.C.Molenaar, kinderchirurgen.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Rotterdam.

Prof.dr.J.W.Wladimiroff, gynaecoloog.

Contact dr.D.Tibboel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties