De preventie van gehoorverlies door geneesmiddelengebruik

Klinische praktijk
R.A. Tange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:709-12

Onder de bijwerking van een geneesmiddel verstaat de World Health Organization: iedere schadelijke, niet bedoelde werking van een geneesmiddel dat in de gebruikelijke dosering is toegediend voor preventie, diagnose of behandeling van een ziekte. Wanneer het binnenoor door een (genees)middel wordt beschadigd, spreekt men van ototoxiciteit van dat middel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenoorschade veroorzaakt door exogene en endogene toxische stoffen. Exogene schadelijke stoffen zijn geneesmiddelen, industrieprodukten en genotmiddelen; onder de endogene schadelijke stoffen worden verstaan de door het lichaam zelf geproduceerde toxinen. Het is bekend dat de klinische beelden van binnenoorschade door ototoxische stoffen zéér kunnen variëren en men dient dan ook altijd waakzaam te zijn bij het gebruik van ototoxische geneesmiddelen. Het gehoorverlies treedt meestal beiderzijds op en is van perceptieve aard. Er zijn echter gevallen bekend waarbij slechts één oor door een geneesmiddel beschadigd werd.

Ototoxische werking van geneesmiddelen

Gehoorbeschadiging door geneesmiddelen maakt 0,16 uit van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. KNO-heelkunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.R.A.Tange, KNO-arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties