De pil en het risico van veneuze cerebrale trombose

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:872

In een patiënt-controleonderzoek vonden De Bruijn et al. aanwijzingen dat het risico van het krijgen van een cerebrale veneuze trombose is toegenomen bij gebruiksters van orale anticonceptiva (oddsratio 13; 95-betrouwbaarheidsinterval: 5-37). Bij vrouwen die daarnaast nog een aandoening hadden die trombosebevorderend werkt (zoals de factor-V-Leiden-mutatie of een deficiëntie van antitrombine…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties