'De pil' en borstkanker

Opinie
J.P. Vandenbroucke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2204-6

‘De pil’ is weer in het nieuws, met maar liefst redactionele artikelen in drie algemene medische tijdschriften: The New England Journal of Medicine, The Lancet en British Medical Journal in een periode van drie weken.1-3 Aanleiding is de publikatie van de eindresultaten van een grootscheeps onderzoek naar het verband tussen pilgebruik en borstkanker in de V.S., waaraan bijna 5000 patiënten met borstkanker en vrijwel evenveel controlepersonen deelnamen,4 tegelijk met de publikatie van twee kleinere onderzoekingen over hetzelfde onderwerp uit Scandinavië en Nieuw-Zeeland.56

Het totaalbeeld dat oprijst uit deze verschillende publikaties is uiterst geruststellend: deze nieuwe onderzoekingen passen goed in de rij na circa twintig vroegere onderzoekingen die in hun totaliteit al geen reden tot ongerustheid gaven wat betreft het veroorzaken of het bevorderen van borstkanker door pil-gebruik.3 Toch is er heel wat deining en controverse, met name over het risico voor vrouwen die op jonge…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden en Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.J.P.Vandenbroucke, klinisch epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties