De oude patiënt

Fysische diagnostiek
05-05-2011
Harianne H.M. Hegge en Tjeerd O.H. de Jongh
  • Veel ouderen hebben milde lichamelijke afwijkingen.

  • Het is bij ouderen moeilijk onderscheid te maken tussen fysiologische ouderdomsveranderingen en afwijkingen door ziekte.

  • Veel aandoeningen uiten zich bij ouderen met aspecifieke klachten of verschijnselen.

  • De relevantie van een afwijking kan beoordeeld worden door de patiënt als eigen referentie te gebruiken: in hoeverre is zijn of haar toestand veranderd?

  • Het toeschrijven van afwijkingen aan ziekte in plaats van veroudering is alleen zinvol als dit therapeutische consequenties heeft voor de patiënt; het functioneren van de patiënt is hierbij een belangrijke maat.