De oogst van borstkankerscreening: het belang van observationele data en de problemen van bias

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:352-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 378.

Het zorgvuldig bijhouden van wetenschappelijke registraties is van groot belang als daarmee de feitelijke effecten van medische interventies kunnen worden bestudeerd.1 Elders in dit nummer doen Ernst et al. verslag van hun observationele studie naar de uitwerking van borstkankerscreening op de pathologische stadiëring van gediagnosticeerde mammacarcinomen, de gekozen chirurgische behandeling en de prognose.2 Hun studieperiode besloeg 15 jaar en omdat vanaf 1 januari 1992 mammascreening werd geïntroduceerd, werd de groep per die datum in tweeën geknipt. Door de vrouwen uit de groep 1985 tot en met 1991, vóór de georganiseerde screening, te vergelijken met de deels wel gescreende populatie vrouwen uit de navolgende periode 1992-1999 werd onderzocht welke effecten het bevolkingsonderzoek op de hierboven al vermelde punten had. De belangrijkste conclusies waren: een duidelijke verschuiving naar vroege ziektestadia, een evidente daling van de sterftekans in de groep met mammascreening en in…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie St. Clara, afd. Klinische Pathologie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam.

Contact Hr.dr.R.W.M.Giard, patholoog-klinisch epidemioloog (giardr@mcrz.nl)

Ook interessant

Reacties