De onredelijkheid van prostaatkankerscreening en de ethische problemen met het onderzoek daarnaar

Opinie
L. Bonneux
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:966-71
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 972.

Over weinig medische onderwerpen bestaat zoveel verschil van opinie als over prostaatkankerscreening. Richtlijnen van leidinggevende organen adviseren het tegenovergestelde: de American Urological Association adviseert screening op prostaatspecifiek antigeen (PSA) voor alle gezonde mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar.1 De United States Preventive Services Task Force raadt iedere vorm van prostaatkankerscreening af.2 De American College of Preventive Medicine raadt mannen aan zich volledig te informeren over de schaden en de baten van de prostaatkankerscreening om vervolgens zelf een mening te vormen.3 Dit betekent dat medisch ongeschoolde Amerikanen zelf de synthese mogen maken tussen de tegengestelde adviezen van experts van verschillende huizen. In een recente actualisering vatte de United States Preventive Services Task Force de stand van zaken samen: er is bewijs van schade, er is geen bewijs van baten.4

Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat het wijdverbreid screenen…

Auteursinformatie

Federaal Kenniscentrum voor de Belgische Gezondheidszorg (KCE), Residence Palace, 10e verdieping, Wetstraat 155, B-1040 Brussel, België.

Hr.dr.L.Bonneux, arts-epidemioloog

(luc.bonneux@kenniscentrum.fgov.be).

Contact (luc.bonneux@kenniscentrum.fgov.be)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties