De ondergang van het Europese Geneesmiddelenbureau van de WHO.

Nieuws
J. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:805

De ondergang van het Europese Geneesmiddelenbureau van de WHO. – Sinds 1980 slaagt deze afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie erin een betrouwbare grondslag te leggen voor het farmacagebruik in de Europese lidstaten door het uitgeven van richtlijnen, het houden van instructieve cursussen en door publikatie van geschriften zoals over geneesmiddelengebruik bij…

Ook interessant

Reacties