Equipoise

De noodzaak van onzekerheid in klinisch onderzoek

Perspectief
H.C.M.L. (Catarina) Rodrigues
A.J.M. (Anke) Oerlemans
P.P. (Paul) van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3846
Abstract

Samenvatting

Wanneer een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) met een potentieel therapeutisch voordeel voor de proefpersonen wordt uitgevoerd, is de grens tussen behandeling en onderzoek vaak moeilijk aan te geven. Om toekomstige proefpersonen en hun recht om niet onderworpen te worden aan schadelijk en nutteloos onderzoek te beschermen, dient het onderscheid tussen normale zorg en wetenschappelijk onderzoek duidelijk aangegeven te worden. Zo moet er een duidelijke ‘equipoise’ zijn: onzekerheid bij arts, patiënt en onderzoeker over de uitkomst van de studie. Een sterke patiëntvoorkeur voor de experimentele arm van een RCT betekent niet dat de persoon in kwestie daar recht op heeft, aangezien het per definitie gaat om een interventie waarvan de veiligheid of effectiviteit nog onbewezen is (equipoise). Slechts in de context van therapie hebben patiënten het recht om de best beschikbare zorg te ontvangen, en het recht om hun behandelvoorkeur te bespreken met hun arts. Voor randomisatie dient een zorgvuldige informed-consentprocedure plaats te vinden die de verschillen tussen onderzoek en behandeling duidelijk maakt en de experimentele aard van de studiearm benadrukt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

H.C.M.L. Rodrigues MA, onderzoeker medische ethiek; prof.dr. P.P. van den Berg,

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. IQ healthcare, Nijmegen.

A.J.M. Oerlemans MSc, onderzoeker medische ethiek.

Contact H.C.M.L. Rodrigues (h.c.m.l.rodriques@og.umcg.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 15 september 2011
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Dit werk is financieel gesteund door het EU-FP6 project EuroSTEC (soft tissue engineering for congenital birth defects in children. Contract: LSHB-CT-2006-037409).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties