De neurologische en neuropsychologische status van HIV-seropositieve personen zonder symptomen

Opinie
P. Portegies
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1292-3

Inleiding

Een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) wordt vaak gecompliceerd door neurologische ziektebeelden, waarvan het AIDS-dementiecomplex een van de meest dramatische is.1 Deze progressief verlopende dementering, die wordt gekenmerkt door cognitieve functiestoornissen, motorische verschijnselen en vaak ook gedragsstoornissen, wordt veroorzaakt (direct of indirect) door HIV-replicatie in cerebro.2 Zonder antivirale therapie doen zich bij ten minste 13 van alle AIDS-patiënten verschijnselen van het AIDS-dementiecomplex voor. Met antivirale therapie treden verbeteringen op in de klinische verschijnselen en mits vroeg genoeg gegeven is het ziektebeeld hiermee bij de meeste patiënten te voorkomen.34

Het AIDS-dementiecomplex openbaart zich gewoonlijk laat in het beloop van de HIV-infectie; bij de meeste patiënten is de diagnose AIDS reeds eerder op andere gronden gesteld. Een enkele keer zijn de verschijnselen van het AIDS-dementiecomplex de eerste uiting van de HIV-infectie, maar ook dan zijn er ten minste laboratoriumaanwijzingen voor een immunodeficiëntie.

Al jaren is de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

P.Portegies, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties