De Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn-ASTA Medica Pijnprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2491

Deze prijs, ter waarde van ƒ 7500,-, is in 1996 ingesteld en wordt ter beschikking gesteld aan onderzoekers of organisaties op het gebied van pijnbestrijding die van bijzonder persoonlijk belang geacht worden, of die oorspronkelijk en relevant werk verricht hebben op het gebied van hetzij diagnostiek en therapie van chronische pijnsyndromen, hetzij de bevordering van inzichten in pijnsyndromen

De prijs wordt uitgereikt voor de beste wetenschappelijke bijdrage in de vorm van een artikel of wetenschappelijke voordracht, gepubliceerd of gepresenteerd in 1997 of 1998. Ook bijzondere prestaties in opzet en organisatie van pijnbestrijding kunnen worden voorgedragen. Degenen die de jury willen attenderen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties