De Nederlandse 'RAND general health rating index for children': een meetinstrument voor de algemene gezondheid van kinderen

Onderzoek
M.W.M. Post
M.M. Kuyvenhoven
Th.J.M. Verheij
R.A. de Melker
A.W. Hoes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2680-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Klinimetrische evaluatie van de Nederlandse vertaling van de ‘RAND general health rating index’ voor kinderen (kinder-RAND), die de gezondheidstoestand van kinderen meet.

Opzet

Descriptief.

Methoden

De kinder-RAND, bestaande uit 7 vragen, werd ingevuld door ouders van 124 kinderen met astmatische klachten en door ouders van een controlegroep van 224 kinderen; de kinderen waren 0,5-12 jaar. De ouders beantwoordden ook een vraag over de aanwezigheid van gezondheidsklachten op het moment van invullen. Vervolgmetingen werden verricht na 24 uur en na 1 maand. Bepaald werden interne consistentie, test-hertestbetrouwbaarheid, discriminerend vermogen en responsiviteit voor het al dan niet hebben van gezondheidsklachten. Verder werden de resultaten van de kinder-RAND vergeleken met die van de ‘Functional status II’ (FS II), die een maat is voor met gezondheid samenhangende gedragsproblemen in medisch onderzoek in de voorafgaande 14 dagen.

Resultaten

De kinder-RAND had een goede betrouwbaarheid en validiteit. Cronbach-α lag tussen 0,87 en 0,88 in de astmagroep en tussen 0,71 en 0,80 in de controlegroep. De correlatie tussen de basismeting en die na 24 uur was 0,93 in de astma- en 0,83 in de controlegroep. Scores van kinderen met astma gaven een duidelijk slechtere algemene gezondheid aan dan scores van kinderen in de controlegroep. Hetzelfde gold, in beide groepen, voor kinderen met gezondheidsklachten vergeleken met kinderen zonder. De responsiviteit van de kinder-RAND was minder goed dan die van de FS II. Op de overige maten voor betrouwbaarheid en validiteit waren beide vragenlijsten vergelijkbaar.

Conclusie

De Nederlandse kinder-RAND lijkt een korte, eenvoudige, betrouwbare en valide vragenlijst voor het meten van de algemene gezondheid van kinderen. De kinder-RAND kan een goede aanvulling vormen op de FS-II-vragenlijst.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 80.045, 3508 TA Utrecht.

Dr.M.W.M.Post, psycholoog (tevens: Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht); mw.dr.M.M.Kuyvenhoven, socioloog; prof.dr.Th.J.M.Verheij, huisarts; dr.A.W.Hoes, arts-klinisch epidemioloog.

Prof.dr.R.A.de Melker, huisarts in ruste.

Contact dr.M.W.M.Post

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties