De Nederlandse 'Functional status II(R)': een vragenlijst voor het meten van de functionele gezondheidstoestand van kinderen

Onderzoek
M.W.M. Post
M.M. Kuyvenhoven
Th.J.M. Verheij
R.A. de Melker
A.W. Hoes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2675-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Klinimetrische evaluatie van de Nederlandse vertaling van de ‘Functional status II(R)’ (FS II), die het gedrag van kinderen en de invloed van ziekte daarop meet.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Universiteit Utrecht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, en Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek.

Methoden

Bij ouders van kinderen (6 maanden-11 jaar) met of zonder astmatische klachten werd de Nederlandse vertaling van de FS II gebruikt. Bij de ouders van kinderen met astma en bij die van controlekinderen van 7-11 jaar werd de FS II nogmaals afgenomen na 24 h en na 1 maand. Tevens werd bij de kinderen van 8-11 jaar een door onze groep ontwikkelde kinderversie van de FS II afgenomen. Bepaald werden de interne consistentie, de test-hertestbetrouwbaarheid, het discriminerend vermogen, de responsiviteit voor het al dan niet hebben van gezondheidsklachten volgens de ouders en de overeenstemming tussen de ouder- en de kinderversie van de FS II.

Resultaten

Er deden 124 ouders van kinderen met astma mee en 224 ouders van controlekinderen, van wie 111 8-12 jaar waren. De ouderversie van de FS II had een goede betrouwbaarheid en validiteit. Dit gold voor zowel de algemene als voor de ziektegerelateerde score. Cronbachs α, als maat voor de interne consistentie, van beide scores was 0,66-0,90 en de correlatie tussen de eerste meting en die na 24 h was 0,83-0,92. FS-II-scores van kinderen met astma waren lager dan die van kinderen in de controlegroep. Hetzelfde gold voor kinderen met gezondheidsklachten vergeleken met kinderen zonder gezondheidsklachten, zowel transversaal als longitudinaal. De kinderversie voldeed aanmerkelijk minder goed dan de ouderversie. Scores van de ouderversie vertoonden een zwak verband met die van de kinderversie.

Conclusie

De ouderversie van de FS II lijkt een betrouwbaar en valide meetinstrument om de functionele gezondheidstoestand van kinderen te bepalen en wordt aanbevolen als algemene maat voor gebruik in medisch-wetenschappelijk onderzoek. De kinderversie van de FS II zou eerst moeten worden verbeterd.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 80.045, 3508 TA Utrecht.

Dr.M.W.M.Post, psycholoog (tevens: Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht); mw.dr.M.M.Kuyvenhoven, socioloog; prof.dr.Th.J.M.Verheij, huisarts; dr.A.W.Hoes, arts-klinisch epidemioloog.

Prof.dr.R.A.de Melker, huisarts in ruste.

Contact dr.M.W.M.Post

Verantwoording

De handleiding voor het gebruik van de FS II is te verkrijgen via de eerste auteur.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties