De Nederlandse poliomyelitisepidemie 1992/'93; invaliditeit en revalidatie
Open

Onderzoek
02-06-1996
F.W.A. van Asbeck
Aanvaard op 10-04-1996.
Gepubliceerd op 02-06-1996.
In print verschenen in week 22 1996.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1178-82