De Nationale Cholesteroltest: vooral gezonde deelnemers
Open

Onderzoek
03-11-2008
M. Deutekom, Y. Aziz, I. van Dis, K. Stronks en P.M.M. Bossuyt

Doel.

Bij mensen die in supermarkten deelnamen aan de Nationale Cholesteroltest van de Nederlandse Hartstichting middels een vragenlijst de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de verwachtingen over het testresultaat inventariseren en de gemeten cholesterolwaarde vergelijken met referentiewaarden.

Opzet.

Inventariserend onderzoek en vragenlijstonderzoek.

Methode.

In 9 supermarkten werd deelnemers aan de Nationale Cholesteroltest in de zomer van 2007 gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over risicofactoren voor hart- en vaatziekten en over de verwachting omtrent het testresultaat. Er werden stellingen over de intentie tot gedragsverandering aangeboden en de gemeten concentratie totaalcholesterol werd genoteerd.

Resultaten.

De gemiddelde leeftijd van de 684 respondenten was 57 jaar (SD: 16); 72 was vrouw. Deelnemers hadden gemiddeld een lager risico op hart- en vaatziekten dan de algemene bevolking; zij hadden minder vaak diabetes, hypertensie en overgewicht en rookten minder vaak. De gemeten cholesterolconcentratie was bij 37 5,0-6,5 mmol/l en bij 11 > 6,5 mmol/l. Een verhoogde cholesterolconcentratie kwam daarmee minder vaak voor in deze groep dan in de gemiddelde bevolking. De intentie tot gedragsverandering was groot.

Conclusie.

De resultaten van ons onderzoek lieten zien dat met de Nationale Cholesteroltest relatief veel gezonde, deels ongeruste personen werden bereikt. De intentie tot gedragsverandering was groot.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2425-9