De moeilijke wegen van diagnostiek en therapie bijpatiënten met tumoren van het lymfatische systeem

Klinische praktijk
G.C. de Gast
E.J.E.G. Bast
H.-J. Schuurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1681-4

Zie ook het artikel op bl. 1695.

Dames en Heren,

Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van drie patiënten zal de waarde van de immunologische diagnostiek bij en van de behandeling van maligne aandoeningen van het lymfatische systeem toegelicht worden.

Patiënt A, een vrouw van 45 jaar, bezocht de longarts wegens langdurige kriebelhoest en af en toe perioden met koorts. Zij gaf geen sputum op, de eetlust was goed. De tractusanamnese leverde verder geen bijzonderheden op. Het lichamelijk onderzoek gaf geen afwijkende bevindingen. Op de thoraxfoto was een grote, polycyclisch begrensde zwelling in het voorste deel van het mediastinum te zien. Een CT-scan van thorax en abdomen liet geen andere lokalisatie van een eventueel maligne aandoening zien. Er bleek een paralyse van de N. recurrens links te bestaan. Wegens vermoeden van een lymfoom, thymoom of dysgerminoom werd op geleide van de CT-scan een punctie verricht. Na histopathologisch onderzoek werd als…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

Afd. Immunohematologie: prof.dr.G.C.de Gast, internist.

Afd. Klinische Immunologie: dr.E.J.E.G.Bast, immunoloog.

Afd. Immunopathologie: dr.H.-J.Schuurman, immunoloog.

Contact prof.dr.G.C.de Gast

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties