De macht van het getal
Open

Commentaar
07-01-2000
J. van Gijn

Het ronde jaartal dat wij nu schrijven, heeft de gemoederen lang tevoren beziggehouden. Het blijde vooruitzicht is wat overschaduwd door de zorg dat verborgen tweecijferige datumcodes gans het raderwerk tot stilstand zouden brengen. Als u deze tekst op tijd onder ogen krijgt, zal het wel meegevallen zijn. Overigens zouden wij dit 2000e jaar als MM hebben geschreven als niet rond de 13e eeuw de Romeinse schrijfwijze was overvleugeld door het tientallige stelsel. Dat systeem, met als belangrijke nieuwigheid het cijfer 0, is afkomstig uit India; het drong via de Arabische wereld en Spanje tot Europa door.1 En als de Franse revolutionairen hun zin hadden gekregen, zouden wij deze mijlpaal pas een slordige 1792 jaar later hebben bereikt.

Nu het bijzondere cijfer op de gregoriaanse kalender ons daadwerkelijk aanstaart, is het een passend ogenblik om na te gaan hoe ook de geneeskunde geleidelijk in de ban van het getal ...