De 'Lilly CNS Award'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:338

De Stichting Eli Lilly CNS Research reikt in 1992 weer de ‘Lilly CNS Award’ uit. De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van ƒ  20.000,- en wordt eens per twee jaar toegekend aan één of meer personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de biologische en klinische psychiatrie. In aanmerking komen wetenschappelijke onderzoekingen die het resultaat zijn van klinisch of fundamenteel onderzoek, voor zover de klinische relevantie hiervan vaststaat. Mededingen naar de onderscheiding is mogelijk op voordracht of op eigen initiatief. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de leden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties