De 'Lilly CNS Award'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:555

De Stichting Eli Lilly CNS Research stelt in 1990 voor het eerst beschikbaar de ‘Lilly CNS Award’. De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van ƒ 20.000,- en zal vanaf 1990 eens per twee jaar worden toegekend aan één of meer personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de biologische en klinische psychiatrie. In aanmerking komen wetenschappelijke onderzoekingen die het resultaat zijn van klinisch of fundamenteel onderzoek, voor zover hiervan de klinische relevantie werd aangetoond. Mededingen naar de onderscheiding is mogelijk op voordracht of op eigen initiatief. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties